Jump to content
Lasse303

Terrängbil (C303)112180 diverse tankar och funderingar m.m.

Recommended Posts

Mina tankar och funderingar är inga absoluta sanningar utan endast mina privata tankar som säkert innehåller ett och annat missförstånd. Kommentera gärna och utveckla, fördjupa resonemangen!

 

Bränslesystem

När jag skruvar på min bil och läst om andras mekande med sina förgasare m.m. har jag blivit inspirerad och nyfiken på hur saker och ting fungerar praktiskt och hur teorin ser ut som ligger till grund. Jag har valt att dela mina fakta och beräkningar med er här på Terrängbil… Mycket är självklarheter för många men förhoppningsvis kan det vara en start på en diskussion eller ge nya insikter för någon.

 

Så var det dags att försöka förstå hur en Zenith-stromberg förgasare fungerar och en Ottomotor, en förbränningsmotor i allmänhet.

 Tanken är att till att börja med försöka beräkna ett teoretiskt värde för B30-motorns bränsleförbrukning från olika utgångspunkter. När man hittar fakta så är det kanske inte direkt anpassat till en elvabil men kan säkert vara en början.

 

Ottomotorer och sambandet mellan luft och bränsle

Till att börja med ...

Beräkning av luftens densitet:

Vikten av en "luftmolekyl". Den genomsnittliga molmassan för luft är (ca 75.54% kväve, 23.10% syre, och 1.3% argon) 29 g/mol och en molekyl väger därför (29 g / mol) / Na = 4.82*10^(-23) g = 4.82*10^(-26) kg. Normalt lufttryck och temperatur är 101.325 kPa och 293.15 K (20 C)  => 1.206 kg / m³.

OBS vid normaltryck och  +20 grader. Analysen bygger på två faktorer: aktuellt lufttryck  och temperatur.

 

98-oktan väger 0,75 g/cm^3

Volym bränsle ges av följande formel (se bilden). Ytterligare en faktor att ta hänsyn till är vid vilket varvtal på motorn som beräkningen grundar sig på.

post-10030-0-62054600-1505661585_thumb.jpg
 
Resultatet sammanställt i en tabell
post-10030-0-19023000-1505661616_thumb.png
 
 
Kommentarer:

Fyllnadsgrad:

 Jag har inte hittat något direkt om VE värdet, hur mycket bränslegas som motorn förmår att suga in. Kanske någon vet hur det förhåller sig?

 

Av tabellen framgår teoretisk bränsleförbrukning med hänsyn till luftens temperatur, barometertryck, varvtal och luft/bränsleblandning. Jag har räknat på rpm och skalat upp till 10 minuter i sista kolumnen. Vid en hastighet på 60 km/h tar det 10 minuter att köra en mil. Vi jämför normalt förbrukning i liter per mil.

 

 Framför man fordonet med 1500 rpm vid olika temperaturer och en blandning mellan luft och bränsle på 14,7:1 förbrukas teoretiskt vid -20 grader 2,82 L/mil och vid +20 grader 2,44 L/mil. Nu håller man inte en exakt jämn hastighet i en bilmotor som sker vid tex en flygmotor eller marin motor applikation (I wingflyers artikel om Detonation och Preignition påpekas skillnaden mellan olika motorers användningsområden) en skillnad på ca 15,5%. Istället bör man se varvtalet som ett genomsnitt under en viss tid.

 Jämförelse mellan bränsleförbrukning mellan olika fordon bör kanske ange lufttryck och temperatur. Tabellen kan säkert ge en viss indikation på var förbrukningen bör vara teoretiskt, men det tillhör nog ovanligheten att man är så noggrann. Det finns många fler felkällor att ta hänsyn till som framgår nedan, men det är en beräkning gjord på under minuten!

 Lufttryckets normala variation är större än möjligheten att förflytta fordonet upp och ner i höjdled i stora delar i Sverige. Vi saknar berg lämpliga för terrängbilar. Tex högsta punkten i Uppland ligger ca 115 möh. Skulle Eile( sydsvenska höglandets högplatå ~250möh) och Johannes (Göteborgs kanaler) jämföra sina förbrukningar blir det principiellt någon deciliter i skillnad, såvida inte skillnaden i aktuellt barometertryck på orten utjämnar…

 Två rader är gulmärkta under huvudtabellen ligger två barometervärden som ingår i beräkningar på dessa rader, annars ingår normaltryck i beräkning av luftens vikt.

 

Blandning mellan luft och bränsle och CO utsläpp, partiklar osv framgår av bilden för förbränningsmotorer i allmänhet.

 

 

(The stoichiometric mixture for a gasoline engine is the ideal ratio of air to fuel that burns all fuel with no excess air. For gasoline fuel, the stoichiometric air–fuel mixture is about 15:1[1] i.e. for every one gram of fuel, 15 grams of air are required. The fuel oxidation reaction is:

25 O2 + 2 C8H18 → 16 CO2 + 18 H2O + energy
Any mixture greater than 15:1 is considered a lean mixture; any less than 15:1 is a rich mixture – given perfect (ideal) "test" fuel (gasoline consisting of solely n-heptane and iso-octane). In reality, most fuels consist of a combination of heptane, octane, a handful of other alkanes, plus additives including detergents, and possibly.

 

 

In reality, most fuels consist of a combination of heptane, octane, a handful of other alkanes, plus additives including detergents, and possibly oxygenators such as MTBE (methyl tert-butyl ether) or ethanol/methanol. These compounds all alter the stoichiometric ratio, with most of the additives pushing the ratio downward (oxygenators bring extra oxygen to the combustion event in liquid form that is released at time of combustions; for MTBE-laden fuel, a stoichiometric ratio can be as low as 14.1:1))

 

 
post-10030-0-36910700-1505661643.jpg
 

Verkstadshandboken anger som lämpliga värden för CO mellan 3.0-4,5%. Lägger vi in dessa gränsvärden i diagrammet förflyttas luft/bränsleblandning en till vänster om börvärdet 14,7:1. 4,5% ser ut att motsvara runt 13:1 om jag tolkar bilden rätt?

 

 Spekulation; kan det vara så att när Volvos 164 motor anpassades till C303 modellen - så minskades Hästkrafterna och vridmomentet ökades? För att ge mera kraft kanske Volvo valde att köra motorn lite mer oekonomiskt men med större kraft och blandningsförhållandet flyttas från 14,7 mot 12,6. Partikelutsläppen ökar inte mer än marginellt men ekonomin blir avsevärt sämre. Av min tabell ovan ser vi att en motor som körs på 12,6 mot 14,7 kräver 2,85 L/mil mot 2,44 L/mil. Vid 1500 rpm och +20 ca 15% mer … En snabb fix för att ge motorn mer kraft. Det kanske räcker att byta bränslenål istället för bygga och skapa en ny kraftöverföring. En avsevärd kostnadsbesparing och ett lägre  försäljningspris en gång i tiden, men som sagt rena gissningar!

 

Nu känns det som man har lite bättre koll på vad som kan förväntas i bränsleförbrukning och vad det innebär för bilens prestanda och driftsekonomi.

 

Teori och verklighet kan vara två skilda saker.

Ett stort tack till Gravander som sammanställt följande lista,

Jag återger här valda delar av ett PM från honom.

Gravanders lista på faktorer som påverkar motorns bränsleförbrukning och funktion:

Ventil justering
Tänd justering
Tändstift
Rotor
Fördelaren
Brytare
Brytaravstånd
Förgasar nålventilen
Flottörnivån

Nålen i trotteln
Förgasarmembran
Förgasarna
Höjd på nål
Munstycket
Synkroniserat förgasarna
Osv

När allt är ställt enligt grund mäter vi Co halten för att se om den går snålt eller fett..
Den bör ligga runt CO 3.0-4.5% när dom går som bäst.
Men det är viktigt att tändningen osv är rätt ställt innan man justerar munstycket/nål..
Mvh Gravander>

 

Gravanders Lista innehåller en lång rad intressanta frågeställningar som kräver nya funderingar. Vi får se om jag mäktar med den uppgiften eller någon på forumet känner sig utvald:-)

 

Är allting på Gravanders lista avprickat kan man kanske snegla på vad en teoretisk bränsleförbrukning skulle kunna vara. Av texten tidigare framgår att en avvikelse på 15% är möjlig beroende på tryck och temperatur. I somras (+20 och mellan 5-10 möh) körde jag 7 mil på 2,46 liter/mil.

Jag tänkte skriva lite till om förgasare, bränsletryck vi får se vad det blir...

 

Fortsättning följer,

Lasse303

 
 
 
 • Like 6

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tidigare tråd

 

http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/6714-br%C3%A4nslef%C3%B6rbrukning/

 

Fler kanske onödiga analyser, borde ägna tiden till att skrapa rost och byta membran, fixa dörrar osv, Tyvärr går inte det utan får bli lite vilsamt skrivbordspill istället.

 

Kontrollboks arkeologi TGB 111 A

Från teoretiska spekulationer till verkligheten

Vid närmare studium av en mina kontrollböcker nr 112985 fann jag ifyllda Vård- och driftkort. Självklart infann sig frågan: Vilken förbrukning hade militären en gång i tiden avseende drivmedel? Det saknas anteckningar avseende viktiga fakta som påverkar förbrukning men under en längre period blir det ett genomsnitt som säkert är representativt för just detta fordon och utförda uppgifter.

 Fordonet ser ut att under aktuell tid varit placerat på en flygflottilj i södra Sverige. Om vi gissar lite, kanske Basse har kört piloter mellan plattan och orderrum. Lämnat av brandskyddet vid banslut. Kanske vaktchefen har snurrat runt och spanat på Cykelburna nyckeldragare på natten och andra mystiska figurer. Kört ammunition till skjutbanan, eller besökt blodhundarna om de fanns kvar 1999. Säkert många små resor och körde Basse gasades det nog en del. Jag har listat några faktorer som bör  påverka bränsleförbrukningen i slutet av texten.

 Jag har analyserat bränsleförbrukning mellan 1999-09-03 till 2002-04-24,

en period på ca 2 år och 8 månader.

 

 Ett totalt medelvärde för hela perioden är 3,03 liter/mil. Några värden är avvikande med extremt låg- respektive hög förbrukning. Exakt vad det beror på går inte att utreda men man kan gissa på bränslestöld (8L/mil), jag tror det var ett ganska vanligt problem. Brottet är, stöld normalfallet, straffvärde dagsböter eller fängelse. Påföljd och straffmätning blir nog några billiga dagsböter? En risk som kanske var värd att ta?

 Mycket låga förbrukningstal kan vara tomgångskörning, eller fel i anteckningar (Gäller alla konstiga data). Antal värden som är avvikande är mycket få så de får vara kvar i materialet.

 En sak är lite märklig, förbrukningen sjunker per driftkort. Kommer det direktiv om bränsle och förbrukning, eller blir fordonet bättre servat??

Förbrukningstal /driftkort 3,4   2,8   2,5   2,8 L/mil. Tyvärr saknas något driftkort. Totalt har fordonet körts ca 1000 mil under totala mätperioden. Rent matematiskt gör det ca 17 mil per arbetsvecka och ca 17/5= 3,5 mil per dag. Det borde bli många små resor per tillfälle.

 

 Jag har grupperat olika förbrukningar kring totala medelvärdet för hela perioden 3,03 liter per mil. På så vis får man en uppfattning om förbrukning med hänsyn taget till olika faktorer. Hur vanligt är det att fordonet förbrukar x liter per mil.

 

 Slutsats, tre liter milen låter ganska mycket men med utgångspunkt i diskussionen ovan är det säkert en rimlig förbrukning om man gasar runt någon mil hit och dit.

 Ligger min egen förbrukning per mil runt tre liter skall man kanske inte bli nervös. Det blir i alla fall inte sämre än tidigare när chauffören inte hade en tanke på driftsekonomi utan endast hade som mål att ta sig mellan A och B.

 Vad som är rimligt att förvänta sig i bränsleförbrukning beror på många faktorer men jag känner att genom den första delen med teoretisk förbrukning och nu en analys av verklig körning känner jag mig betydligt bekvämare med olika förbrukningar och inte börja justera och pilla på förgasarna helt i onödan. Det finns nog mer att krama ut ur ämnet och ta analysen till nya nivåer.  Vi får se om tid och lust finns.

post-10030-0-57866100-1507276066_thumb.jpg

 

 

Av diagrammet framgår antalet förbrukningstal per liter och mil. Till exempel har det förbrukats 4 liter per mil vid två tanktillfällen. Man kan spekulera i om fordonet körts med terrängväxel och det har gasats en del med 2500 rpm i genomsnitt( se tidigare analys). Totalt har bilen tankats 42 gånger under perioden. OBS saknas ev ett driftkort!

Mellan 2,6 - och 3,4 liter per mil uppgår 6+5+6+7=24 tanktillfällen av sammanlagt 2+1+1+2+1+2+24+5+2+2=42 st 24/42 ca 60%


Längre än så är kanske man inte skall dra analysen om man jämför teori och praktik. Man får dra sina egna slutsatser. Mellan 2,8 och 3,4 liter per mil förefaller vara en högst normal förbrukning för just detta fordon. Spontant får jag en känsla av att en förbrukning runt 2,8 - 3 L/mil med många små resor, kallstarter osv kan vara rimlig.  En annan situation uppkommer vid längre sträckor på väg. Ett antal förbrukningar ligger mellan 1,8 och 2,5 vilket ger intryck av längre resor, men det normala (60%) för detta fordon är transportuppgifter inom flottiljens område.


Faktorer som bör påverka bränsleförbrukningen:

-Däcktryck, 1,7?

-Däcktyp, vi antar att det är original/pildäcken som kronan använder

-Körsätt

-Medelhastighet

-Lufttryck

-Temperatur

-Motorns inställning/funktion, troligen ok under en så pass lång tid

-Bilens aktuella last

-Antal kallstarter per tankning(Det finns kanske fler på forumet med ifyllda driftkort? Det vore kul om ni kunde ta reda på er förbrukning, om ni vill kan ni skicka ett PM så skall jag sammanställa när vi har lite data, eller skriv i tråden).

 

 

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Alltså. Om du räknar med stulna antal liter bränsle kommer du aldrig komma i närheten av sanningen i en bränsleförbrukning.. man har ju ingen aning om isf hur många liter, eller inget svinn alls.

Det blir till och med lättare att räkna motorns bränsleförbrukning med en läckande tank.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tack Svana, för att du tar dig tid och reflekterar över mina beräkningar. Roligt och uppmuntrande att någon funderar… :wub:

Ta genvägar är aldrig bra och att summera antal liter över periodens redovisade mil kanske var i enklaste laget. Jag skulle nog rensat datasetet på orimliga värden. Tyvärr är det svårt att veta vad som är rimligt och sant. Ett försök var att redovisa olika frekvenser liter/mil.

  Ok, efter rensning av orimliga värden blir medelvärde för hela perioden 2,8 liter per mil. En minskning med 0,2 liter. Jag tänkte att under så lång tid borde felen jämna ut sig. Förbrukningstal stämmer men det som inte är korrekt är medelvärdet på 3,03 liter per mil.
  Anledningen till min gissning att det skett stöld av bränsle är, att jag medverkade till att gripa bränsletjuvar. Jag fick intrycket att stjäla lite â€soppa†inte var särskilt märkvärdigt och förekom ganska frekvent. Det var bara att ta för sig bland alla uppställda militära fordon (100-300?).
Utesluter jag driftkortet med konstiga data, som framgår av texten tidigare blir förbrukning per kort 2,5 till 2,9 liter mil. 2,5 liter per mil är körd under den varmare delen av året och 2,9 under vinter. En procentuell ökning på 0,4/2,5= 16%.

Mina tidigare beräkningar av teoretiska förbrukningar avseende skillnad mellan -20 och +20 grader landar på ca 16% skillnad i bränsleförbrukning oavsett lufttrycks variation.

 

Sammanfattning, vi kanske skall utgå från lite mer anpassade data. Sommar 2,5 och vinter 2,8 2,9 när vi jämför våra egna förbrukningar, men som tidigare påpekats är det som fler faktorer som inverkar på bränsleförbrukningen. :) 
 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

losing his head , hair do not cry   ^_^

I have fuel consumption at 70 km / hour to 1.7 liters of 10 km.
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Even the Swedish Airforce did manage a mileage of 1,8 once but mostly higher fuel consumption with short trips for this very special car accordingly to the discussion above.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja så var dags även för mig också att laga framhjulsdriften. Läst alla inlägg jag hittat på terrängbil,
och VHB kap 38, 43, 40 och lite till.
Så här var mitt utgångsläge 

·        Kontroll lampa tänds ej till diffspärr på fram- och bakaxel vid inkoppling

·        Kontroll lampa tänds ej vid inkoppling av framhjulsdrift

·        Vakuumdosa läcker olja (kunde gott tro att det är ett riktigt hydraulsystem)

·        Misstänker att framhjulsdriften inte kopplar ur under färd

Felsökning:  Många kan säkert hur man gör, men mina erfarenheter kanske hjälper någon.

 (OBS glöm inte att slå av tändningen efter test endast korta stunder på!!! Ett värdefullt tips jag fått, tack.. om man inte vill köpa ny tändspole)
När du ev. lyfter upp sittbänken för att komma åt durkplåten, kan det gå riktigt illa!

Var helst två… eller lägg en rejäl brädstump under den nedfällda ramen. Tappar du sittbänken slår den ihop som en björnsax över fötter eller fingrar.

Köp 10 meter sladd 1,5mm2 (Biltema) Röd/svart, bra att ha och en digital multimeter (spänningsprovare) 99:90  Och lite kontakter. Glödlampa 24V 4W Autoexperten hade dom hemma.
Tre st. klämmor att trycka ihop vakuumdosan med och kanske ett membran?

I) Felsökning av strömkretsar mm, Magnetventilen (mv) är kärnan i framhjulsdrifts funktionen
Matning +(73) och -(jord) Koppla bort trådarna från mv. och sätt en skarvsladd så att magnetventilen fungerar samt koppla in multimetern på slingan (73 och jord) som matar mv.
Dra fram en sladd till förar kabinen så du kan kolla spänningen när du kör.
Hade jag gjort detta från början och låtit bli att krångla med säkringsboxar och allt annat hade mycket tid sparats.
1) mät spänning över polerna på batteriet ca 24,8 V 
2) anslut mätinstrument på sladden i förarkabinen =0 V tändning av
2) slå på tändning 24,8 V på magnetventilen Ok hörs ett klick från mv.
3) starta motorn (så inte tändspolen går sönder) eller kör du korta test med spänning på
4) nu visas laddningsströmmen från generator ca 27 V, så fick du det kollat också
5) åk i väg med högväxel inkopplad så du ev. kan skapa vakuum i tankarna
6) när du bromsar lite hårdare skall framhjulsdriften kopplas in (#63 sid 38:1) gm tryckkontakten
Spänningen sjunker till 0V  och släpper du bromsen stiger spänningen till ca 27 Volt
Slutsats: Inget mackel med tryckkontakten för bromsverkan
7) Stanna och lägg i lågväxel Spänningen försvinner och kretsen bryts =0V Tryckkontakt på fördelningslåda verkar fungera. Samtidigt sluts kretsen för kontrollampan framhjulsdrift och lampan skall tändas.
8) Lägg i differentialspärr Kontroll lamporna skall tändas, Saknas vakuum tänds dom inte
9) Lägg i högväxel Spänning 24,8 V. Tryck in knapp för framhjulsdrift kretsen bryts spänning 0 V.
10a) Slå av tändningen. Har du kört en bit bör vakuum finnas. Det bör pysa om ventilen, när tändströmmen bryts och ventilen öppnar, läckage uppstår mellan vakuumkanal och u-röret.

10B)Kontroll av framhjulsdrift med hjälp av hjul
Hissa upp två hjul på en sida (pallbock). Fram- och bakhjul tex höger sida enklast, du ser bl.a. kardanaxeln och kan jobba med vakuumdosan.
-tändning av, snurra på bakhjul = framhjul snurrar, OK strömkretsen bruten = inget vakuum, fjäder trycker in gaffeln
-tändningen på, (du bör fortfarande ha vakuum?)  Snurra på bakhjul= framhjul snurrar ej, OK

Du kan även kolla diffarna.
All kraft går över till hjulet som är upphissat, men lägger du i diffspärr skall du inte kunna röra hjulet, Fram- och bakaxel
 

11) Ta loss kontrollampan för framhjulsdrift och mät spänningen 24,8 V i lamphållaren, ev. även kontrollampor för diffar
”det riktigt svåra är att få ur- och dit lamporna, Pincett med ett suddgummi i mitten + lite tejpkladd på gripet”.
Läs på sidorna 38:5 och 43:4 är mörkläggningsomkopplaren satt ur funktion blir det mera likt 43:4
Kolla i säkringsboxen …, men ger dina tester ovan korrekt utslag på spänning av och på är det nog inte ett elfel, eventuellt kan lampan vara trasig i alla fall.
II)
1) ta ett buntband lika lång som U-röret. Känn försiktigt… att du kan skjuta in plastbiten hela vägen fram till burken  
2) ta en liten plastslang som du kan trycka på magnetventilens utloppsventil (U-röret) och blås
med tändning av= tvärstopp OK, tändning på = tvärstopp OK, eller hörs det något väsande?
Inspektera alla slangar
Ta loss slangen från vakuumdosan och upprepa att blåsa med tändning av det går...,
tändning på= tvärstopp OK
Magnetventilen verkar fungera, se handboken

III)
Kontrollera att kontakter är OK på fördelningsväxellåda för framhjulsdrift, sitter fast osv…

Vakuumdosa
IV)a
Hissa upp bilen på en sida med två pallbockar, fram och bakhjul se ovan- Höger sida

IVb)
Sätt på 2-3 klämmor på vakuumdosan och ta bort klämskruvar
Ta loss locket, och sätt på klämmorna på tryckbrickan, håll fast brickan med en liten tång eller det kanske går utan hjälp…
Var noga med att hålla koll på brickan i centrum av membranet
Kontrollera tryckbrickor kanske deformerade med en liten buckla mot hålmutter (så såg mina brickor ut,, vet inte om det måste fixas? Jag klämde mina brickorna plana, justera spelet till 0,1 mm. Osäker på hur det skall vara. Tryckbrickan kan inte klämma in gaffeln längre än mutter, men det känns kanske när man provar klokopplingen med hjulen uppe? Är brickorna ej plana ”vobblar” de mot hålmuttern? Justera så att drevet tar fullt grepp.
Justera spelet till 0,1 mm Se VH, mina tillbucklade klämbrickor gav ca 2 mm spel
Montera ihop med ett nytt membran om det behövs, och justera spelet till 8 mm vid vakuum, se VH
Använd dina klämmor för att pressa samman fjäder när klämskruvar monteras !!
(det lär inte behövas något tätningsmedel, gör rent kanter där membranet ligger an)
Tänk på att rikta vakuumdosans inloppskanal uppåt så slipper du får tryckslangen över avgasröret
V)
Backventil
Ta loss slangen från motorns insug, och kontrollera backventilen på vakuumslangen mellan motor och vakuumledning

VI)  
När du är där och kryper och pillar, varför inte byta lite slangar på en gång och hänga dit slangklämmor!!
----------
Det blev en uppsats men hade gärna läst den innan jag började!
Mina fel? Ett trasigt membran, en trasig vakuumslang med stort hål i, två halvspruckna vakuumslangar och en trasig kontrollampa till framhjulsdriften. Felen samverkar på ett olyckligt sätt och ger extra huvudbry. T.ex. det går inte att få kontrollampor att tända pga. saknat vakuum och med vakuum tänds inte lampor eftersom de är trasiga.
Lite bilder att njuta av 
Bilden visar vakuumdosans lock originalmonterad med inloppskanalen nedåt i VH sida 43:7, bild 43:28 bättre vinkel
Bild, Demontering av tryckbricka. Bild, Diverse trasiga prylar. Bild, på multimeter och inkoppling

Schemat ovan är endast mina erfarenheter och funderingar, det är möjligt att det kan göras på andra bättre sätt
Lycka till (det finns kanske mer att tänka på)
 Bilder blev lite stora hur man nu ändrar ?

 

IMG_2919.JPG

IMG_2918.JPG

IMG_2932.JPG

IMG_2933.JPG

 • Like 5

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bränsleslangar, bensindoft
 

Jag har under en lång tid känt en svag bränsledoft. Ser att andra upplevt samma problem. Johannes t.ex. hade bytt slangar och löst problemet. Låter som en bra idé.  
Kollade mellan FilterKungen och T-röret vid förgasaren. Testkörde och kollade noga t-röret och visst läckte det ganska kraftigt.

Originalslagen på 8 mm ersatte jag med en 6 mm slang som sitter bättre på anslutningar.
Nu till frågan.
Är det någon som vet om det måste vara 8 mm för att korrekt bensintryck skall erhållas? Det är också en fråga om vilken hastighet man kör i – högre hastighet mer bränsle i slangen, eller är trycket konstant? Tycker inte det är någon större skillnad vid 60 km/h, men men kul att veta om det finns någon tanke.

Som bonus råkade jag kolla alla skruvar på förgasarens flottör hus. De såg lite kladdiga ut. Bägge skruvarna närmast motorn satt lite löst och när jag hade börjat så varför inte kolla ventilkåpan. Ja även där var det möjligt med skruvande. Motorblocket var faktiskt lite nedoljat – och där satt inte skruvarna som de skulle.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har du kollat o ringarna under förgasarna. De brukar ge upphov till lekarge. 

Nu hittade du ju lekarge. Men det kan vara bra att ha koll på.

Tror 6 mm räcker även vid full gas. 

Du har ju inte större där det kommer ut ur filtret. Kan du klämma på en 6 mm utanpå det röret. Så då borde det fungera. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

OK det låter bra, Ja, Plastproppar och O-ringar verkar verkar täta men senast jag köpte något av Claes på Tatanka tog jag två plastproppar för säkerhetsskull. Ligger på hyllan och väntar...

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bara att kolla hur många minutliter en 6mm klarar, dagens gummi bensinslangar klar ej tillsatserna i 95 oktan, kör med 98 och ni slipper problemet, annars lös på båtforumen om problemet har drivit frågan både på forum och med raffinaderierna forskingsavd , har fått svar från största olje depån i sydsverige där prover togs på leveranserna som gått ut och 98 gäller 95 har vissa tillsatser som skadar gummi.  

 

 

googla gummit sväller eller gummit växer

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har 4mm bensinslange mellom filteret og bensinpumpa på 935'en og den klarer fint å bruke 4.5 liter på mila.

 • Like 4
 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

OK efter era kommentarer tycker jag en 6 mm borde fungera. 8 mm gick på och tätar med slangklämma. 6 mms tätar ganska bra utan något alls... + slangklämma. Insidan på originalslagen var helt söndersprucken. Eiles kommentar om 98 och 95 bör nog beaktas. Det jag tankat senast kallas för B98 vad nu det är? Men 98 är nog att föredra enligt tidigare diskussion kring tändning m.m.

Bränslemängd regleras av flottör i flottörhuset, så det bör finnas en buffert. Släpper man gasen och varvtalet sjunker kommer flottören raskt att utjämna bränslenivån.

    Det är annorlunda med en båtmotor som går på ett bestämt varvtal under längre stund (timmar). Där finns ingen möjlighet att dra efter andan. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vad ni än gör, köp inte bränsleslangar på Biltema... de håller max ett år innan de börja desintegrera..  Jag köpte klassade bränsleslangar på Swedol i stället.

 

/E

 • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Skulle nog säga ganska exakt ett år, ena änden var på dagen tror jag, satte dit "andra änden" och den höll också ganska exakt ett år. Swedol sen dess..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Swedols är bra, kör med deras slang i båten efter alla missöden.   Biltema tog fram en ny pumpblåsa som faktiskt tål bensin efter jag krånglade med dem om deras produkter som inte tål bensin.  

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja det "var bra" och "inte bra" har precis krånglat dit nya slangar. Skall se var det går att köpa nämnd Kvalitet på metervara.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sitter man inte och myser med snubbarna från Västra Sveriges terrängbilar mfl framför  lägerelden Får man mysa i garaget. 

C303; Ja så var det dags för nästa uppgift,  spräckt vänster framruta. BiB Kommer  underkänna bilen om jag inte fixar rutan , sa B- personen senast, så det var positivt i alla fall. 

Rutan är öppningsbar och det bör gå att ta loss hela ramen med ruta? Enklare att ta med till Ryds än att släpa bilen ToR  6 mil och så slipper jag cykla  3 ml hem och dit. Men hur gör man. Har ni några tips? Kanske någon har en ruta över .

 - ja så var det en liten detalj till, packningen till vevaxeln läcker lite. 

Har någon lagt upp en manul/erfarenheter på forumet? Letat men tyvärr inte hittat något användbart.

Ha det bäst

PS vi borde skriva samman lite bra manualer och lägga upp, som typ byte av damasker. Jag har försökt bidra med  vakuumsystem. 

Vi drabbas alla förr eller helst mycket senare av samma typ av problem. 

Ha det bäst

 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Planglas laminat är billigt och troligen enkelt även på c303 att montera.  Vevaxeltätning bröst kåpa eller den bakre?   Ny är lyckliga ni volvo åkare alllt är ju så lätt att byta.  Min har reptätning och man måste plock ur vevaxeln för att byta så jag likt många andra indenor åkare lämnar några droppar efter oss på parkeringarna.   Tror manualer finns på det mesta bland filerna för nedladdning Hasen har varit flitig.   Flera firmor säljer glas ex: https://www.glasgiganten.se/byggnadsglas/28-lamellglas.html   Jag bredvid tillverkaren av lamel samt även härdglas det är därför flera av mina tidigare bilar samt även c202 har blivit helt omglasade med lite lagom tonade glas, ett tonat skickt och du får en mycket svalare bil, dock ej godkänt på just framrutan men övriga glas går att köra tonat. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ok kollar, bland våra filer.

Vevaxel,; Jag tror man måste ta ur eller i alla sänka ner motorn för att komma åt vevaxeltätningen på c303, exakt hur mycket som skall göras återstår att reda ut. Läckan är  framtill strax under remskivor, klar olja och inte svart!

Vindruta, det går ju att plocka ur rutan själv, men en PRO/Rut In- och urfixare gör det nog bättre?

Solen är borta och Aftonstjärnan( Venus?) lyser klart, + 1, hoppas dom har ved så det räcker borta i Svartedalen!

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dom har det nog bra där borta i Svartedalen men här blir det några minus i natt inget camping väder om man inte har värmare.   Rustat båt idag man börjar längta ut på sjön, men imorgon blir det c202 skruvande tänkt lossa vxl locken och kolla lite samt ev prova 5 hundradelar mindre på fd lådans utgående lagring, lagret börjar bli lite slitet samma fd låda sen den var ny och den har passerat 16k mil.   

 

Tänkte på dit ev läck vid vevaxel du har väl undertryck i motorn?  japp det ska även vara lite vaccum där, enklast lyft oljesticka om känn, är det övertyck kommer det att läcka.  

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Framrutan;"Flera firmor säljer glas ex: https://www.glasgiganten.se/byggnadsglas/28-lamellglas.html    "

Kollade på din länk, tror kanske inte, att det lönar sig att fixa på egen hand om bilen är försäkrad...
Gör det självkalaset kostar  ((ca 1 m2) [1000 kr / mm2]+[frakt ca 20 kg]+[kitt, tätningsmedel till rutan]+

[arbetstid]+[sämre kvalitet?])- (1500 kr i självrisk). Ser ut som en förlustaffär för hemmafixaren. Men tack i alla fall för tanken och tipset, Man brukar ju säga "ingen aning utan spaning",
     Ja vevaxeln, man får väl åka runt med lite olje-inkontinens. Däremot är det inte fel att ha hela operationen påläst och planlagd tills tid och ambition finnes, och lite extra olja med ombord. Från att bara haft en skvätt portal olja 80W-90, blir det lite också vanlig motorolja numera.

    Angående båtar så har jag köpt en två-männing i dag, seglet är nog lite stort så det blir att ta fram saxen, kanske, och mesanmasten saknas så nästa vinter blir det att hyvla till en ny mast och sy segel.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Framrutan tar 10min att byta.

 

Du behöver en ny ruta uppenbarligen.. och 3meter 1.5 kvadrat elkabel i valfri färg.

 

Lägg i kabeln i listen, lägg emot rutan med ett lätt tryck.. sen drar du i kabeln så kommer listen ut å rutan in.

 

Underlättar å va två.. men de går att vara ensam också.

 

Är de förarrutan går den plocka loss i gångjärnen å lägga på en arbetsbänk för att göra de lättare.

 

Skål!:wub:

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...