Jump to content

Recommended Posts

Funderade lite på vad som redan är planerat 2021. 

 

Om vi får bukt med den där Covid vill säga.

 

Ser ni något som planeras så skriv gärna en notis här under. Gärna med länk.

Så skall jag se om jag kan få till en vettig träffkalender.

 

Kommer sortera dem 

Militära fordons träffar.

Blandade militär och offroad

Ren offroad.

 

Då vi har medlemmar från hela världen. Så kan ju träffar utanför Sveriges gränser vara av intresse för några. 

Innom rimligheternas gränser då. Varje offroad träff i världen kan ju inte stå med. Tänk Norra Europa. Och i det fallet lite större träffar.

 

Är tacksam för alla förslag.

 

Mvh H.Hansen

 

 

Thought a bit about what is already planned for 2021.

If we get rid of that Covid wants to say.

If you see something that is planned, feel free to write a note below. Preferably with a link.
So I'll see if I can make a sensible date calendar.

Will sort them
Military vehicle hits.
Mixed military and offroad
Pure offroad.

Then we have members from all over the world. So meetings outside Sweden's borders can be of interest to some.
Within reason then. Not every offroad meet in the world can stand here. Think Northern Europe. And in that case a little bigger hits.

I am grateful for all the suggestions.

Regards H.Hansen

 

  • Like 3
Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Då skriver jag in den första som spikat datum. Skall göra in det i kalendern på forumet. 

Nämligen

 

Militärhistorisk träff i Västervik

Västerviks Flygplats.

 

13 Maj. Kl 13 - 16 Maj kl 16.

 

Vi hälsar Er varmt välkomna till "Öppet hus" i vårt fältläger.
Vi anordnar en träff med militärhistoriska fordon, artilleri, uniformer och annan utrustning, från alla epoker och länder.
Träffa våra utställare, soldater, kockar och försäljare.
Vi följer utvecklingen och de regler som finns angående Corona.
Västerviks flygplats, öppet hus lördagen 2021-05-15 (Torsdag till söndag för deltagare).
Vi kommer att upprätta ett fälttältläger där ni kan slå upp ert tält, och vi anordnar servering med frukost och fika.
Lunchen serveras från militär kokvagn och middag från en av stadens restauranger som är på plats.
Några områden vi arbetar med är:
Öppet hus på flygplatsen.
Bunkervandring. Kalla krigets försvarsanläggningar på Gränsö.
Föreläsningar/uppvisning.
Skonsam offroadkörningsövning.
Maskeringstävling.
Försäljning av militaria.
Kafé.
Tulip road rally, (Likt en tipspromenad med fordon).
"Far och flyg" med flygplatschefen.

Är du även intresserad av att bidra med din expertis är du hjärtligt välkommen att höra av dig.
Kanske vill du vara en del av vår vaktstyrka för bevakningen av området, har något fordon eller föremål du vill visa och berätta om.
Du kanske har diverse militaria du vill sälja, byta, köpa vid vårt swapmeet.
Du kanske är involverad i något museum och vill berätta lite om er verksamhet...
Intresserad? –Hör av dig!
Vi lever inte på vårt evenemang, vi lever för det.
Pengarna som kommer in går oavkortat till evenemanget och gör er vistelse hos oss så trevlig som möjligt.

 

Military history meeting in Västervik
Västervik Airport.

May 13th. 13 - 16 May at 16.

We warmly welcome you to the "Open House" in our field camp.
We organize a meeting with military history vehicles, artillery, uniforms and other equipment, from all eras and countries.
Meet our exhibitors, soldiers, chefs and vendors.
We follow the development and the rules that exist regarding Corona.
Västervik Airport, open house Saturday 2021-05-15 (Thursday to Sunday for participants).
We will set up a field tent camp where you can pitch your tent, and we will arrange serving with breakfast and coffee.
Lunch is served from the military kitchen cart and dinner from one of the city's restaurants on site.
Some areas we work with are:
Open house at the airport.
Bunker hiking. Cold war defense facilities on Gränsö.
Lectures / demonstration.
Gentle off-road driving exercise.
Masking competition.
Sale of militaria.
Café.
Tulip road rally, (Like a tip walk with vehicles).
"Father and flight" with the airport manager.
If you are also interested in contributing your expertise, you are most welcome to contact us.
Maybe you want to be part of our guard force for guarding the area, have a vehicle or object you want to show and tell about.
You may have various militaria you want to sell, exchange, buy at our swapmeet.
You may be involved in a museum and want to tell us a little about your business ...
Interested? -Get in touch!
We do not live on our event, we live for it.
The money that comes in goes in full to the event and makes your stay with us as pleasant as possible.

 

  • Like 3
Link to post
Share on other sites
  • 4 months later...

Vi hälsar Er varmt välkomna till "Öppet hus" i vårt fältläger.
("Kostnad: Gratis" kan vi inte redigera, det är FB som har skrivit det).
Deltagare: 50:-.
Försäljare samt utställare: 100:-.
Besökare: 50:-.
Parkering: 30:-.
Vi lever inte på vårt evenemang, vi lever för det.

Vi anordnar en träff med militärhistoriska fordon, artilleri, uniformer och annan utrustning, från alla epoker och länder.
Träffa våra utställare, soldater, kockar och försäljare.
Vi följer utvecklingen och de regler som finns angående Corona.
Västerviks flygplats, öppet hus lördagen 2021-05-15 kl. 10:00 - 16:30.
(Torsdag till söndag för deltagare).
Vi kommer att upprätta ett fälttältläger där ni kan slå upp ert tält.
Vårt café som är öppet hela dagen anordnar servering med frukost och fika.
Lunchen serveras från militär kokvagn och middag från en av stadens restauranger, Thilly & Åström, samt pub Mjölner och mikrobryggerier som är på plats.
Några områden vi arbetar med är:
Öppet hus på flygplatsen.
Bunkervandring. Kalla krigets försvarsanläggningar på Gränsö.
Föreläsningar/uppvisning.
Skonsam offroadkörningsövning.
Maskeringstävling.
Försäljning av militaria.
Kafé.
Tulip road rally, (Likt en tipspromenad med fordon).
"Far och flyg" med flygplatschefen.

Är du även intresserad av att bidra med din expertis är du hjärtligt välkommen att höra av dig.
Kanske vill du vara en del av vår vaktstyrka för bevakningen av området, har något fordon eller föremål du vill visa och berätta om.
Du kanske har diverse militaria du vill sälja, byta, köpa vid vårt swapmeet.
Du kanske är involverad i något museum och vill berätta lite om er verksamhet...
Intresserad? –Hör av dig!

Pengarna som kommer in går oavkortat till evenemanget och gör er vistelse hos oss så trevlig som möjligt.

  • Like 2
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...